Thống kê
Hôm nay : 79
Tháng 03 : 699
Năm 2021 : 2.760
TIẾP TỤC CHO TRẺ NGHỈ HỌC TỪ 13/4/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

TIẾP TỤC CHO TRẺ NGHỈ HỌC TỪ 13/4/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

Nhà trường triển khai và nghiêm túc thực hiện theo CV 534-GDĐT-CM của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, ngày 11/4/2020về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian trẻ nghỉ học, nhà trường tiếp tục phân công trực theo đúng ...