Thống kê
Hôm nay : 19
Tháng 02 : 972
Năm 2021 : 2.038
Tháng Thanh niên Việt Nam: 3.2018

Tháng Thanh niên Việt Nam: 3.2018

Trong tháng 3 năm 2018, BCH Đoàn phường Hương Sơn đã triển khai họp và thống nhất thực hiện những nội dung mà kế hoạch của BTV Thành Đoàn TP Thái Nguyên đã đề ra và kế hoạch của BCH Đoàn phường đã đề ra.