Thống kê
Hôm nay : 19
Tháng 02 : 972
Năm 2021 : 2.038
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020-2021: TMN LIÊN CƠ GANG THÉP

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020-2021: TMN LIÊN CƠ GANG THÉP

Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trường mn Liên cơ Gang Thép tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2020 - 2021 Trường mn Liên cơ Gang Thép tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.Sau thời gian 2 ngày bốc thăm bài, các cô giáo hăng ...